top of page

Rekisteri ja

tietosuojaseloste

REKISTERI JA TIETOSUOJASELOSTE (GDPR)

Tämä on Tilitoimisto YKP Oy:n henkilötietolain (10§ ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Astuu voimaan 25.5.2018.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tilitoimisto YKP Oy (2343418-6)

Käenkuja 8 A 46, 00500 Helsinki

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Janita Suomi, janita(at)ykp.fi, 044-755 4414

3. REKISTERIN NIMI 

Asiakasrekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tilitoimisto YKP ja asiakas solmivat kirjallisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallentuu asiakas yrityksen tiedot, jotta tilitoimisto pystyy hoitamaan sovitut tehtävät lain vaatimalla tavalla.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietojen ensisijainen tietolähde on Tilitoimisto YKP:n asiakas ja asiakkaan edustajat itse.

Rekisteriin voidaan kerätä tietoa myös julkisista tietolähteistä. Lisäksi Tilitoimisto YKP voi täydentää rekisteröidyn tietoja oman toimintansa perusteella.

Henkilötietoja voidaan lisäksi vastaanottaa viranomaisilta, kuten verottajalta tai Patentti- ja rekisterihallitukselta. Lisäksi henkilötietoja voidaan vastaanottaa toimittajilta, ammattiliitoilta, työttömyyskassoilta ja tapaturmavakuutusyhtiöiltä.

7. TARKASTUSOIKEUS JA KÄSITTELY

Rekisterissä olevalla asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Asiakkaalla on myös oikeus ja velvollisuus ilmoittaa muuttuvista tiedoistaan. Tilitoimisto YKP:n asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin henkilötietojen käsittely on tarpeen Tilitoimisto YKP:n tai asiakkaan välisen toimeksiantosopimuksen tai muun oikeutetun edun toteuttamiseksi. Tilitoimisto YKP arvioi asiakasrekisterin henkilötietojen oikeusperustetta säännöllisesti, vähintään vuoden välein. Tilitoimisto YKP toteuttaa tarpeen mukaan toimenpiteitä, joilla epätarkat, virheelliset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

Tilitoimisto YKP käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja ainoastaan niihin tarkoituksiin, jotka ovat määritelty kirjallisessa toimeksiantosopimuksessa, tämän sopimuksen voimassaoloaikana tai mitä lainsäädännössä määrätään.

Asiakkaamme henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on lupa käsitellä niitä.

Alihankkijamme ja käyttämiämme ulkopuolisia yhteystyökumppaneita, kuten ohjelmiston tarjoajia, sitoo samat säännöt kuin tilitoimistoa.

Tilitoimisto huolehtii omasta tietoturvastaan teknisesti parhaimmalla katsomallaan tavalla. Käytämme pääasiassa suojattua ilmoitustapaa, ilmoittaessamme tietoja asiakkaalle. Asiakkaan luvalla voimme myös käyttää tavanomaista suojaamatonta tapaa.

Tilitoimisto pyrkii ohjeistamaan asiakkaansa toimimaan oikein ja ilmoittaa asiakkaalle, jos huomaa puutteita toimintatavoissa. Tilitoimistolla on myös oikeus laskuttaa näistä avustamistoimista asiakasta erikseen. Hinta on normaali tuntihinta.

Tilitoimiston on ilmoitettava viipymättä asiakkaalle huomattuaan mahdollisen henkilötietojen tietoturvan loukkauksista, jotka koskevat asiakasta.

Salassapitosopimus sitouttaa niin asiakkaan, kuin myös tilitoimistoa ja sen henkilökuntaa. Vain viranomaisen pyyntöön asiakkaan henkilötiedoista, on tilitoimiston vastattava viipymättä. Tällöin ilmoitetaan myös asiakkaalle.

bottom of page