Verottajan mielivaltaa?

Tulkinta ”törkeä huolimattomuus” voi tulla eteen melko helposti. Ylimääräiset maksut yritykselle ovat todella kovia, kun prosentuaalisia veronkorotuksia lasketaan suuremmille summille. Alla Korkeimman Hallinto-oikeuden päätös esimerkiksi:

Veronkorotus määrättiin vaikka päälomakkeelta ilmoittamatta jäänyt tulo oli ilmoitettu liitelomakkeella

Yhtiö ei ollut ilmoittanut saamaansa 1 000 000 euron suuruista konserniavustusta pääverolomakkeellaan satunnaisina tuottoina, minkä johdosta yhtiö oli ilmoittanut elinkeinotoiminnan tappionsa konserniavustuksen verran liian suurena. Vaikka yhtiö oli ilmoittanut konserniavustuksen sen ilmoittamiseen tarkoitetulla lomakkeella 65, korkein hallinto-oikeus katsoi, että yhtiö oli antanut törkeästä huolimattomuudesta olennaisesti väärän veroilmoituksen verotusmenettelystä annetun lain 32 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla. Verovuosi 2011. Äänestys 3-2.

KHO 10.2.2016 T:405 eli vuosikirjassa KHO:2016:15