Verottajan mielivaltaa?

Tulkinta ”törkeä huolimattomuus” voi tulla eteen melko helposti. Ylimääräiset maksut yritykselle ovat todella kovia, kun prosentuaalisia veronkorotuksia lasketaan suuremmille summille. Alla Korkeimman Hallinto-oikeuden päätös esimerkiksi: Veronkorotus määrättiin vaikka päälomakkeelta ilmoittamatta jäänyt tulo oli ilmoitettu liitelomakkeella Yhtiö ei ollut ilmoittanut saamaansa 1 000 000 euron suuruista konserniavustusta pääverolomakkeellaan satunnaisina tuottoina, minkä johdosta yhtiö oli ilmoittanut elinkeinotoiminnan[…]