Alkoholin alv:n vähennys

Nämä kriteerit on tärkeitä täyttyä, jos haluat saada alv:n takaisin alkoholitarjoiluista:

 

 • Tilaisuus järjestetään
  • koko yrityksen tai sen osaston/yksikön henkilöstölle
  • yhtiön/osaston/yksikön määräämänä aikana
  • yhtiön/osaston/yksikön määräämässä paikassa
 • Eri osastojen/yksiköiden tilaisuudet voivat erota toisistaan
  • sisällön osalta
  • osallistujakohtaisten kustannusten osalta
 • Tilaisuuden ajankohta tai sijainti
  • voidaan järjestää esim. päivällä, illalla tai kaksipäiväisenä
  • merkitystä ei sillä, millaista ohjelmaa on mahdollisesti järjestetty ennen tilaisuuden alkua
  • sijainti voi olla esim. ulkomailla tai muutoin työpaikan ulkopuolella
 • Tilaisuuden muodollinen nimi
  • tilaisuuden nimellä ei ole merkitystä vähennysoikeuden kannalta, ei tarvitse nimetä virkistystilaisuudeksi
 • Tilaisuuden sisältö
  • ei tarvitse sisältää virallista osuutta tai asiaohjelmaa, voi sisältää vapaata virkistysohjelmaa
  • ei merkitystä esim. sillä, kuinka iso osa kustannuksista koostuu alkoholista